Tìm kiếm
 
 
“Khi bán cổ phần tại các doanh nghiệp Nhà nước, phải đấu giá cạnh tranh, không phân biệt đối tác trong nước và nước ngoài, giá trị quyền sử dụng đất tính riêng. Đồng thời, có biện pháp pháp lý để giữ các thương hiệu quốc gia như bia Sài Gòn, bia Hà Nội, Vinamilk sau khi bán vốn”.
Sau một thời gian  trao đổi hợp tác, tìm hiểu, nghiên cứu thị trường Việt Nam và kinh nghiệm triển khai hệ thống thanh toán qua điện thoại di động tại Hàn Quốc. Công ty CP SARA Việt Nam và công ty SIAN HOLDINGS đã có lễ ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh thành lập Công ty CP SARA-SIAN tại khách sạn Dawoo vào lúc 16h00 ngày 04/06/2010
 
Tầm nhìn
“Chúng tôi sẽ nỗ lực đưa SARA Việt Nam Trở thành công ty có thương hiệu hàng đầu Việt Nam với những bước phát triển đột phá, luôn áp dụng công nghệ mới để đi tắt đón đầu…”.
Bình chọn
Bạn đánh giá thể nào về trang web SARA Việt Nam
  Rất tốt
  Bình thường
  Cần nâng cấp
  
Quảng cáo