Tìm kiếm
 
 
Gần 6 tháng trôi qua sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng nhưng lãi suất cho vay trên thị trường vẫn được xem là gánh nặng cho doanh nghiệp...
Sau một thời gian  trao đổi hợp tác, tìm hiểu, nghiên cứu thị trường Việt Nam và kinh nghiệm triển khai hệ thống thanh toán qua điện thoại di động tại Hàn Quốc. Công ty CP SARA Việt Nam và công ty SIAN HOLDINGS đã có lễ ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh thành lập Công ty CP SARA-SIAN tại khách sạn Dawoo vào lúc 16h00 ngày 04/06/2010
 
Tầm nhìn
“Chúng tôi sẽ nỗ lực đưa SARA Việt Nam Trở thành công ty có thương hiệu hàng đầu Việt Nam với những bước phát triển đột phá, luôn áp dụng công nghệ mới để đi tắt đón đầu…”.
Bình chọn
Bạn đánh giá thể nào về trang web SARA Việt Nam
  Rất tốt
  Bình thường
  Cần nâng cấp
  
Quảng cáo